E124 Czerwień koszenilowa

CAS 2611-82-7 / C.I. 16255

Barwnik jasno-czerwony z dobrą wytrzymałością na wysoką temperaturę i światło. Ma dobrą wytrzymałość na kwasy owocowe i benzoesowe ale słabą na środowisko zasadowe. Wykazuje zanik w obecności dwutlenku siarki i kwasu askorbinowego. Rozpuszczalność w wodzie przy 25°C wynosi 14%, przy 60°C 25%. Rozpuszczalność w glikolu propylenowym wynosi około 4% przy 25°C i około 5% w 20% etanolu. Jest bardzo słabo rozpuszczalny w czystym etanolu. Nierozpuszczalny w olejach roślinnych.